projekter

Private:
Vi tilbyder total løsninger til private indenfor:
Renovering af etablerede haver/anlæg, samt ved nybyg:
- Haveanlæg
- Belægning
- Beplantning
- Græssåning
Etablering af anlæg ved og omkring legeplads, grønne områder.
Erhver:
Reference Eksempel
Rundkørsel ved Daniscrown, Holsted.
Rødding kantsætning/støttemur ved cykelsti
Reetablering efter Kloakseperrering.

387